Законотворча ініціатива

Громадська Організація «Професійне Об’єднання Особистих Охоронців» — організація, основною концепцією якої є об’єднання особистих охоронців, співробітників апарату безпеки, керівників охоронних підприємств, керівників підрозділів охорони, охоронців, юристів , керівників холдингів, корпорацій, компаній з метою обміну досвідом і просування технологій і напрацювань в сфері безпеки .

Основними напрямками діяльності Громадської Організації є:

• Наданняконсультативної та практичноїдопомоги членам Організації у правовому захистівідпосягань на їхзаконі права та інтереси;

• Захистпрофесійнихта іншихінтересівчленівОрганізації;

• Сприяннявдосконаленню нормативно-правовоїбази у сферінаданняпослуг з особистоїбезпеки, а також якісної підготовки професійних особистих охоронців та кваліфікованогопрофільногоінструкторського і викладацького складу;

• Вдосконалення законодавства України в сферіохоронної діяльності та особистої безпеки;

• Сприяннялі бералізації законодавства Українищо до продажу, володіння та застосування вогнепальної зброї, як невід’ємного права особистості для захистусвого життя та здоров’я відпротиправних посягань;

• Сприяння підвищенню якості послуг, що надаються в професійної галузі, за рахунок підвищення професіоналізму працівників компаній та впровадження сучасних методик і технологій;

• Сприяння діяльності установ і організацій, що мають споріднені цілі і завдання з Організацією, а також проведенню конференцій, семінарів, лекцій в сфері особистої безпеки;

• Сприяннярозвиткуміжнародногоспівробітництва за основниминапрямками діяльності Організації.